Collect

Club

Niet ingelogd
Uw winkelwagen is leeg

150 jaar Rode Kruis in Nederland

Artikelnummer: 370664
Dit postzegelvel besteedt aandacht aan het 150-jarig bestaan van het Rode Kruis in Nederland. Op 19 juli 1867 tekende Koning Willem III op Paleis het Loo het koninklijk besluit nr. 60. Het eerste artikel van dit besluit luidt: "Er zal zijn eene Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is." Dit maakte de oprichting van het Rode Kruis in Nederland mogelijk. De missie van het Rode Kruis is menselijk lijden te voorkomen en te verzachten, levens en gezondheid te beschermen en het respect voor de mens te waarborgen. Dat gebeurt in Nederland door onder meer EHBO-cursussen te geven, evenementenhulp, burgerhulp en noodhulp bij calamiteiten te bieden, en door actief betrokken te zijn bij de voorbereiding op noodsituaties. Wereldwijd biedt het Rode Kruis noodhulp bij rampen en in conflictgebieden. Ook spoort het Rode Kruis familieleden op als een land getroffen is door oorlog of rampen, en komt het in actie voor hulp bij stille rampen, wederopbouwprojecten en humanitair oorlogsrecht.

€ 4,68

Dit product is op voorraad

Technische specificaties

NL  |  ENG  |  DE
Zegelformaat 25 x 36 mm
Papier normaal met fosforafdruk
Gomming synthetisch
Druktechniek offset
Oplage 110.000 postzegelvellen
Drukkerij Joh. Enschedé Security Print, Haarlem
Drukkleuren postzegel geel, magenta, cyaan en zwart

Over het ontwerp

NL  |  ENG  |  DE

Het postzegelvel 150 jaar Rode Kruis in Nederland telt zes postzegels in drie verschillende ontwerpen. Elke postzegel is opgebouwd uit een bewegend tekstvlak en een zwart-witfoto. In de tekstvlakken zijn de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis uitgeschreven, in zwarte en rode letters. De rode letters in het midden vormen een rood kruis. Het bewegende patroon van de tekst is per ontwerp verschillend. Ook is per ontwerp een andere zwart-witfoto gebruikt. Op de tabs links en rechts staan vier andere zwart-witfoto’s van situaties waarin het Rode Kruis hulp verleent. Elke foto verwijst naar een van de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis: vrijwilligheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, menslievendheid, eenheid, neutraliteit en algemeenheid. Deze grondbeginselen zijn eveneens geschreven op de velrand boven en onder. Ook de naam van het postzegelvel, 150 jaar Rode Kruis in Nederland, is over de twee velranden verdeeld. Voor de typografie is gebruikgemaakt van twee lettertypes: de Helvetica Neue (D. Stempel AG, 1983) en de Akzidenz Grotesk (H. Berthold AG, 1896).

Over de ontwerper

NL  |  ENG  |  DE

Het nieuwe postzegelvel 150 jaar Rode Kruis in Nederland is ontworpen door Anne Schaufeli en Huub de Lang van studio026 uit Arnhem, op basis van de zeven grondbeginselen van het Rode Kruis. Huub de Lang: “Tijdens het oriënterende gesprek werden twee begrippen genoemd die ons raakten. Namelijk ‘warmte’ en ‘persoonlijke band’. We zijn gaan lezen, beelden bekijken, nadenken, brainstormen. Nog zonder bij wijze van spreken een pen op papier te zetten. Natuurlijk hebben we gekeken welke andere postzegels er in het verleden voor het Rode Kruis zijn gemaakt. Meer als bron van informatie, niet als inspiratie.”

Apart brainstormen
Anne Schaufeli: “We zijn aan de slag gegaan zoals we altijd doen. We brainstormen eerst als het ware apart, leggen vervolgens ideeën aan elkaar voor, bekritiseren ze, we gooien weg wat niet werkt of waarover we het oneens zijn. Daarna gaan we door met de concepten waarvan we denken dat ze visueel ook kunnen werken. Pas als we tevreden zijn over de denkrichting, werken we de concepten uit. We verbeteren de concepten net zolang tot we ze aan de opdrachtgever willen presenteren.”

Drie richtingen
Voor deze opdracht hebben Anne en Huub drie richtingen verkend. Huub: “De eerste was dat het Rode Kruis al 150 jaar werkt via dezelfde grondbeginselen, maar als organisatie altijd actief en in beweging is. Het idee was die combinatie van standvastigheid en dynamiek op een of andere wijze grafisch weer te geven: de ‘bewegende’ beginselen. De tweede richting was gebaseerd op de warmte, veiligheid en geborgenheid die het Rode Kruis al 150 jaar biedt. Het omarmt mensen in nood. Hier was het idee om het grote beeld op de postzegel te omkaderen door een gelaagdheid aan andere beelden. Beelden waarin hulpverleners de hulpvragers letterlijk omarmen. Voor de derde richting wilden we, hoewel het gaat om het jubileum in Nederland, het grensoverschrijdende karakter van het Rode Kruis feitelijk laten zien. Maar dat bleek op zes postzegels met drie verschillende ontwerpen lastig te zijn. Het was geen ontwerp dat de kwaliteit van de andere twee voorstellen haalde.”

Twee voorstellen
De eerste twee richtingen werden uitgewerkt in voorstellen die de ontwerpers aan PostNL voorlegden. De keuze viel unaniem op de bewegende beginselen. Anne: “De vloeiende beweging is gevormd naar de cijfers 1, 5 en 0. Deze hebben we later iets aangepast zodat het ook mooi werkte als rood kruis.”

Doorgespit
De foto’s op het postzegelvel verbeelden de warmte en de persoonlijke band tussen hulpvrager en hulpverlener. Ze zijn afkomstig uit de beeldbank van het Rode Kruis. Huub: "Die hebben we van voor naar achteren doorgespit tot we tevreden waren met de keuze. Met foto’s uit Nederland en uit het buitenland. Het zijn natuurlijk foto’s van verschillende fotografen met verschillende stijlen. Door ze te bewerken in zwart-wit, hebben we ze meer naar elkaar toe getrokken en worden ze ook lekker grafisch.”

Tijdloos
Alle foto’s hebben een directe relatie met de grondbeginselen. Zo straalt de foto met de auto’s met vlaggen de neutraliteit uit, terwijl de foto van de hulpverlener met helm de menslievendheid verbeeldt. Huub: “Sommige foto’s kun je zelfs aan meer grondbeginselen relateren. Het gaat ons er vooral om dat ze het juiste gevoel overbrengen. Door de foto’s met het tekstvlak te combineren is een sterk grafisch ontwerp ontstaan dat past bij wat we wilden bereiken. Een postzegel van nu, die tegelijkertijd tijdloos is. In zowel vorm als inhoud.” Anne: “Zo hebben we het ook heel helder gehouden. We zijn ook niet zo van het gekunstelde. Zeker niet als het zo’n klein formaat betreft. Het zijn visueel en conceptueel sterke postzegels die op basis van een helder beeld een duidelijk verhaal vertellen.”

Over de ontwerpers
studio026 is een grafisch ontwerpbureau uit Arnhem, bestaande uit Anne Schaufeli en Huub de Lang. Beiden studeerden van 2004 tot 2008 grafisch ontwerpen aan Artez, hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Het bureau richt zich sinds 2008 op ontwerpen die conceptueel, redactioneel en esthetisch sterk onderbouwd zijn. De grafisch ontwerpers geloven in conceptueel denken en nemen ruimte en tijd voor onderzoek, experiment en innovatie. studio026 ontwerpt bijzondere boeken, affiches, magazines, catalogi, huisstijlen, infographics en allerhande grafische uitingen.

 

Meer uit dit thema

Meer producten >

Meer producten

Soortgelijke producten >