Collect

Club

Niet ingelogd
Uw winkelwagen is leeg

Postzegelvel Beleef de natuur - reptielen & amfibieën

Artikelnummer: 380161
Op het postzegelvel Beleef de natuur – reptielen en amfibieën staan tien reptielen en amfibieën die we in ons land kunnen tegenkomen. De uitgifte is onderdeel van de nieuwe serie Beleef de natuur. Deze serie bestaat uit vier vellen met in totaal veertig postzegels, ingedeeld per seizoen. Het eerste postzegelvel Beleef de natuur – reptielen en amfibieën staat in het teken van de winter.

€ 8,30

U kunt dit product nu alvast bestellen.

Bestel alvast: verschijnt 2 januari 2018.

Technische specificaties

NL  |  ENG  |  DE
Zegelformaat 30 x 40 mm
Papier normaal met fosforopdruk
Gomming zelfklevend
Druktechniek offset
Oplage 315.000 vellen
Drukkerij Joh. Enschedé Security Print, Haarlem
Drukkleuren postzegel cyaan, magenta, geel en zwart

Over het ontwerp

NL  |  ENG  |  DE

Op het postzegelvel Beleef de natuur – reptielen en amfibieën staan tien reptielen en amfibieën die we in ons land kunnen tegenkomen. In Nederland komen van nature zeven soorten reptielen voor, drie soorten slangen en vier soorten hagedissen. Naast deze inheemse soorten zijn er enkele exoten door de mens geïntroduceerd. Het leefgebied van reptielen bestaat over het algemeen uit ijle vegetatie. Ideale habitats zijn heide, overgangsgebieden tussen bos en heide, en vervallen overgroeide steenstapels en muurtjes. De afgebeelde reptielen op de postzegels Beleef de natuur zijn de levendbarende hagedis, de adder, de gladde slang en de ringslang.

Naast de zeven soorten reptielen komen in Nederland van nature zestien soorten amfibieën voor, elf kikkers en padden en vijf salamanders. Er zijn drie leefgebieden voor amfibieën: de voortplantingshabitat in het water, de zomerhabitat waar de dieren zich voeden en beschutting vinden, en de winterhabitat waar de dieren hun winterslaap houden. De afgebeelde amfibieën op de postzegels Beleef de natuur zijn de kamsalamander, de rugstreeppad, de boomkikker, de geelbuikvuurpad, de heikikker en de knoflookpad.

[informatie ontleend aan ravon.nl]

Over de ontwerper

NL  |  ENG  |  DE

Op het postzegelvel Beleef de natuur – reptielen en amfibieën, een ontwerp van Frank Janse uit Gouda, heeft elk van de tien afgebeelde dieren zijn eigen postzegel gekregen. De gebruikte foto’s zijn portretten van de geselecteerde reptielen en amfibieën in hun natuurlijke omgeving. De meeste foto’s lopen onmerkbaar door op de aangrenzende postzegel, waardoor er een natuurlijk contact tussen de dieren ontstaat. De foto’s zijn gevat in een grafische laag van elkaar overlappende cirkels van verschillend formaat, die de grenzen van de perforaties doorbreken. Het cirkelpatroon zet zich in de vorm van kleine druppeltjes voort op de velrand en de tabs. Over de cirkels heen ligt een volgende laag met transparante afbeeldingen van enkele reptielen en amfibieën (een vuursalamander, een geelbuikvuurpad, een adder en drie gewone padden). Deze dieren zijn bijna abstract in monochrome tinten afgebeeld. Voor de typografie ontwierp Frank Janse een eigen lettertype, genaamd Fdot, dat hij uit minieme cirkeltjes opbouwde. Voor de toelichtende teksten op de velrand gebruikte hij de TT Milks Light en Demibold in kapitalen (2017, Ivan Gladkikh voor Typetype).

Ontwerper Frank Janse uit Gouda kreeg de opdracht de postzegelserie Beleef de natuur te ontwerpen met gebruik van fotomateriaal van PIXFACTORY. Dit fotoproductiebedrijf verzamelt foto’s die door amateurfotografen en fotograferende natuurliefhebbers zijn ingezonden. De bijbehorende websites naturepix.nl en birdpix.nl zijn bijzonder populair met vele honderdduizenden natuurfoto’s.

Mysterieus en ongrijpbaar
Toeval of niet – het onderwerp van de nieuwe postzegelserie Beleef de natuur heeft de bijzondere belangstelling van grafisch ontwerper Frank Janse. “Natuurlijk moet een ontwerper met elk thema uit de voeten kunnen. Toch is het bijzonder wanneer je een opdracht krijgt die nauw aansluit bij je voorliefde. Van jongs af aan heb ik een grote belangstelling voor de natuur. Ik vind het fascinerend hoe alles zijn eigen gang gaat. Het is een wereld op zich, met heel veel lagen. In de grond, op de bodem, in het water, in de lucht, overal dus. Van heel groot tot superklein, met allerlei intrigerende details die je pas ziet als je goed kijkt. Onder een steen bijvoorbeeld. Mijn interesse heeft van alles te maken met het mysterieuze en het ongrijpbare van de natuur. Dat kom ik ook tegen tijdens vakanties als ik met mijn gezin ‘wild’ kampeer. Midden in de natuur, zo primitief mogelijk, met zo min mogelijk beschaving in je bagage.”

Waarnemen en associëren
Janse bepaalde eerst de bandbreedte voor zijn ontwerp door het begrip ‘beleven’ uit te diepen. “Voor mij bestaat beleven uit waarnemen, zintuiglijk beoordelen en dan associëren door te kijken welk gevoel je bij een dier of plant krijgt. Koud en glibberig? Gevaarlijk en giftig? Lief en aaibaar? Beleven betekent enerzijds feitelijk registreren en ordenen van wat je met al je zintuigen waarneemt. En anderzijds betekent het subjectief associëren, wat organisch en intuïtief gebeurt.”

Zintuiglijk en intens
Op basis van deze uitgangspunten koos Janse uit de enorme database van PIXFACTORY foto’s met een zintuiglijk en intens karakter. “Het moest dus meer zijn dan alleen beeld, meer dan alleen visueel mooi. Er moest ook een interessant verhaal achter zitten. Mooie foto’s van oninteressante reptielen en amfibieën vielen af, net als interessante dieren waarvan geen mooi beeld voorhanden was. Met mooi bedoel ik dan niet puur esthetisch. Het mocht ook prikkelend zijn, het beeld mocht ook schuren. Tegelijk heb ik gekeken of ik een evenwichtige spreiding van dieren kon vinden in subsoorten, formaten en verschijningsvormen.”

Organisch proces
Voor het postzegelvel Beleef de natuur – reptielen en amfibieën selecteerde Janse ongeveer duizend foto’s. Daarna koos hij uit een shortlist van zo’n honderd beelden de tien foto’s die nu op de postzegels staan. Janse: “De selectie was net zo’n organisch proces als de natuur zelf. Foto’s moesten niet alleen op zichzelf sterk zijn, maar ook bij elkaar passen. Ik heb oneindig veel geschoven, vergroot, verkleind en uitsneden gemaakt. In de kleuren zocht ik de sfeer van het winterseizoen en van de habitat van deze dieren. Waar mogelijk wilde ik de dieren met elkaar in contact brengen. Kijk maar hoe het lijf van de gladde slang in dat van de geelbuikvuurpad lijkt door te lopen.”

Gelaagd ontwerp
In zijn gelaagde ontwerp gebruikte Janse een combinatie van cirkels om het dynamische en organische van de natuur terug te laten keren. Ze vormen een soort gedachtenwolken en versterken daarmee beweging en het associatieve. “Zo kon ik het statische grid van het postzegelvel doorbreken. Daarvoor koos ik ronde natuurlijke vormen, want zintuiglijke waarneming associeer ik met rond. Denk maar aan ronde ogen en ronde smaakpapillen. Tot slot heb ik een laag toegevoegd met reptielen en amfibieën in wit. Zo komt er meer nadruk te liggen op de structuur, de vorm en de diversiteit van deze dieren. Het versterkt het mysterieuze karakter van de natuur. De gelaagdheid heeft ook te maken met de manier waarop ik naar de natuur kijk. Niet alleen gevoelsmatig en holistisch, maar ook met oog voor detail, als optelsom van al mijn zintuiglijke waarnemingen.”

Over Frank Janse
Frank Janse (1967) studeerde in 2001 af als grafisch ontwerper aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Tot 2009 werkte hij voor verschillende reclame- en ontwerpbureaus, waaronder Room for ID's, waarna hij voor zichzelf begon als Frank Grafisch Ontwerp in Gouda. Frank Janse is specialist in huisstijlen, branding, infographics en communicatiecampagnes. Hij werkt onder meer voor uiteenlopende onderwijsinstellingen en op het gebied van zowel business-to-business als business-to-consumer. Dat doet hij voor klanten als PostNL, vastgoedspecialist Fortierra, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Haags Centrum voor Onderwijsadvies, de Universiteit van Amsterdam/het Amsterdams Medisch Centrum, de Erasmus Universiteit en Rekel Producties. In opdracht van PostNL ontwierp Frank Janse eerder verschillende luxe bewaarsystemen en persoonlijke postzegels, waaronder de themacollectie 2017 over vogelsoorten die in Nederland voorkomen.

 

Meer uit dit thema

Meer producten >

Meer producten

Soortgelijke producten >